Kandidaten

Wanneer kunt u deelnemen

Voldoet u aan de volgende criteria:

  • diagnose hypothyreoïdie (ongeacht de oorzaak);
  • behandeling door aanvulling van schildklierhormoon (levothyroxine);
  • gebruikt geen schildklierremmers;
  • minimaal 5 jaar behandeld met schildklierhormoon;
  • volgens de behandelend arts bent u optimaal ingesteld;
  • u heeft geen schildklierkanker (gehad).

Hypothyreoïdie

Hypothyreoïdie (trage of langzame schildklier) betekent letterlijk: ‘te kort aan schildklierhormoon’. De meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie is de auto-immuunschildklieraandoening de ziekte van Hashimoto. Lees hier meer over de behandeling van hypothyreoïdie.

Ook na behandeling van hyperthyreoïdie (snelle schildklier) kan door de behandeling met operatie of radio-actief jodium een tekort ontstaan dat met medicatie moet worden aangevuld. Gebruikt u al minimaal 5 jaar (alleen) schildklierhormoon (levothyroxine), dan kunt u ook meedoen. 

Hyperthyreoïdie

De oorzaak van de initiële diagnose hyperthyreoïdie (snelle schildklier) is meestal het gevolg van de auto-immuunschildklieraandoening de ziekte van Graves. Er zijn voor deze aandoening schillende behandelingen beschikbaar. In het verleden was vooral de ‘block-and-replace’ behandeling populair. Hierbij werd de schildklierfunctie met schildklierremmers volledig stilgelegd en het schildklierhormoon aangevuld. Deze behandeling wordt meestal voor 1 à 2 jaar voorgeschreven. Als de hyperthyreoïdie dan weer terugkomt wordt meestal overgegaan op de verwijdering van de schildklier, met een operatie of met radio-actief jodium. Vervolgens bestaat de behandeling alleen uit het aanvullen met schildklierhormoon. Als dit uw achtergrond is en u gebruikt al alleen minimaal 5 jaar schildklierhormoon, dan kunt u meedoen met het onderzoek. 

De laatste jaren is ‘titeratie’ een opkomende behandeloptie. Daarbij wordt een lage dosering schildklierremmers voorgeschreven; juist voldoende om te zorgen voor een goede schildklierhormoonspiegel. Er is dan geen aanvulling met schildklierhormoon nodig. Om een homogene onderzoeksgroep te krijgen voor dit onderzoek bent u ook uitgesloten van deelname. Lees hier meer over de verschilende behandelingen van hyperthyreoïdie.

Schildklierkanker

Ook na de behandeling van schildklierkanker ontstaat een tekort aan schildklierhormoon en moet deze met medicatie worden aangevuld. Toch kunnen helaas schildklierkankerpatiënten niet meedoen. Zij krijgen in het kader van hun behandeling bewust een overdosering schildklierhormoon, met bijbehorende (mogelijke) klachten.
Mogelijk kan in de toekomst het onderzoek nog een keer worden herhaald specifiek voor deze doelgroep. Lees hier meer over de behandeling van schildklierkanker.

© denelan 2020 | privacybeleid | contact

Share This